حسین ماه تمام منحسین ماه تمام من، تا این لحظه 10 سال و 3 ماه و 21 روز سن دارد
حـــلمــاجـــونحـــلمــاجـــون، تا این لحظه 7 ماه و 2 روز سن دارد

حـــــلما و حســــین

آمدم ای شاه پناهم بده

«السلام ای حـــضرت ســلطان عـــشق» آمــــدم ای شـــــاه ، پـــناهم بده خـــــــط امانی ز گـــــــــناهم بده ای حـــــرمَت ملجأ در مانــــــدگان دور مــــــــــران از در و راهـــم بده ای گل بی‌خار گـــــلستان عــشق قرب مــــــــکانی چو گیاهـــــم بده لایق وصــــل تـــو که مـــن نیستم اذن به یـــک لــــحظه نـــگاهم بده ای که حریمت به مــثَل کهرباست شوق و ســــبک‌خیزی کاهــم بده تا که ز عـــشق تو گدازم چو شمع گرمی جان‌ســـــوز به آهــــــم بده لشگر شیطان به کمین من است بی‌کـسم ای شـــــاه پــناهم بده از صف مـــــژگان نـگهی کن به من با نــــــــظری،...
28 خرداد 1397

کارنامه پایان سال سوم دبستان

" مـــــــاه تـــــــمام مــــن" ! 🌻🌼💗🌹🌸💕 پــــاهایــــت را بـــــــگذار ایــــنجا…   درســــت روی قــــــــلبم… بـــــبخش مـــــــرا … چــــیز دیــــگری نــــداشتم که فـــرش قــــدمــهایت کنم … 🌻🌼💗🌹🌸💕 با درس هــــــــــایش ، اندرزهایـــــش ... چـــه خـــوش پـــرورید باغـــبان ؛ بـــذر وجـــودت را ...... نام بـــلندش را به قـــلبت بـــسپار ... خــانم شـــکرآبی ... چه نام قـــشنگی ...!!!...؟؟؟ 🌻🌼💗🌹🌸💕 یــــادت که مـــی مــــاند دنــیـــا ادامــــه لــبـخـنـد تــــوســت ... همیـــنطور بــــخنـــد ت...
15 خرداد 1397
1182 50 29 ادامه مطلب

آرام جانم تولدت مبارک +عکس ها

گل پسرمان که ما را می بخشد جشن تولدش را با تاخیر گرفتیم و عکس هایش را دیر گذاشتیم . بعععله با اجازه بزرگترا با 12 روز تاخیر ، سه شنبه شب مورخ 97/03/22 جشن تولد 9 سالگی "ماه تمام من را گرفتیم . " چهلم عموبزرگه بابایی ، بزرگ خاندان که سپری شد ما هم از شرمندگی گل پسری در آمدیم . باز هم مدعوین ستاره های آسمان شادیهای ماه تمام من ، دایی فیروزاینای مهربووووووون بودند .💟💖 دایی فیروز عزیزم ، زندایی جونم ، امیرعلی جون جونی ام مررررررسی که هستین .💟💟💟💟❤❤❤❤❤🌼🌼🌼🌼🌼💖💖💖💖💖💖💜💜💜💜💛💛💛💛💚💚💚💚💙💙💙💙❤❤❤❤❤❤❤❤💚   متن زیر در شب تولدت نگاشته شده است . ​​​تو  مــــگو ما را بدان شــــه بار نیست ...
10 خرداد 1397
2318 31 30 ادامه مطلب

بهترین شب دنیا

روز دوشنبه ، اردیبهشت که تمام شد کلاسهای درس ماه تمام من نیز  تمام شد و 4 ماه ناقابل مدرسه تان تعطیل شد  . سخت بیدار شدنهای فرزند گلم جای خودش را به خواب شیرین صبحگاهی می دهد . ماهروی من  کلاس سوم ابتدایی را با موفقیت به پایان رساند و کو تا 4ماه دیگر که به کلاس چهارم برود ...   به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقیست ...  آخر شب گفتم : بابایی دیر وقته بگیر خواب عزیزم . گفتی : بابااا مث اینکه امشب بهترین شب دنیا مه ها . جواب حساب شده ات دنیایم را  رنگی کرد و گل کودک درونم را شکوفا . و لبریز ناز و نیاز بی خیال خستگی و نصف شبی  با گل پسری دل سیر بازی کردم . ...
2 خرداد 1397
1