حسین ماه تمام منحسین ماه تمام من، تا این لحظه: 10 سال و 7 ماه و 29 روز سن داره
حـــلمــاجـــونحـــلمــاجـــون، تا این لحظه: 11 ماه و 10 روز سن داره

حـــــلما و حســــین

تابستان پرماجرای 98

آمده بود معرفت خود را به رخ بکشد . با دامنی از گل های اطلسی و با چتری از سایه های محبت . تمام ذکر و فکرش عافیت ماه من و مامانیش و آبجیش بود ... تو را می گویم تابستان... خیلی مردی  ...  ناز هستی و پر از نگاه خداوند ... یقین سفارش امام رضا(ع) بود که پر کردی جان من و ماه من و جان مامی و جوجه قشنگشو از محبت و عافیت الهی . کلاسهای تابستان مسجد قندی و فوتبال زدنهای چندین و چندساعته و پدر دربیاور "اسمی خان"(مدیرک ساختمان)  در پارکینگ با علی آقا پسر همسایه و سایر دوستان . خاطرات شیرین و بیاد...
2 مهر 1398
1