حسین ماه تمام منحسین ماه تمام من، تا این لحظه: 10 سال و 7 ماه و 29 روز سن داره
حـــلمــاجـــونحـــلمــاجـــون، تا این لحظه: 11 ماه و 10 روز سن داره

حـــــلما و حســــین

🌙ماه و خورشید☀️

گل پسر نازنینم ! ماه تمام من حسین عزیزتر از جانم ! تمام آرامش درونم ! می بینی خدا چقدر ما رو دوست داره .... وقتی دید مامانی بزرگ شده و دیگه نمیتونه با اسباب بازیهای عروسکی اش به یاد دوران کودکی بازی کند ... وقتی نظر به قلب بابا کرد و حال و هوای درونش را دید ... و وقتی  ماه من را دید که به دنبال تمام خود می گردد ... خورشید را آفرید تا افسانه خورشید و ماه حقیقت یابد ... مامان عروسک دار شود و بابا سر از پا نشناسد ... ماه تمام من آبجی بسیار صبورش را مثل جان خودش دوست دارد و به او عشق می ورزد و این آغاز قصه دلدادگی ماه و خورشید قصه ماست ...  حلمای عزیزمون ...
29 فروردين 1398

😪 غــــمــنامه بــاران🏴

ناگهان باران گرفت، خشم سیلی جان گرفت ... لحظه ها آرام بود، ناگهان طوفان گرفت ... پیک رحمت،قطره آب، بیرق طغیان گرفت ... خنده ها کوچید و رفت ، گریه ها میدان گرفت ... کودکی در زیر آب، دامن مامان گرفت ... کوله اش را برداشت و رفت .  پشت سرش را نگاه هم نکرد . بگذار برود ؛ آه که چه سال سخت و سنگینی بود . اغنیا را غنی  تر  و فقرا را فقیرتر کرد...!...!!! گقتیم بهار می شود ... نوروز می آید . باران ...
18 فروردين 1398

🌸بهار زندگے من🌸

بهار زندگے من ، اولين بهار زندگے ات مبارك باد ... 💗💖💗 با تمـام مـداد رنگـے هـاے دنـیا بـه هـر زبـانے که بـدانے یـا نـدانے ! خـالے از هـرتشبیہ و استعـارہ و ایهـام … تنهـا یکــ جملـہ برایـت مے نويسم : دوستت دارم فرزند عزیزتر از جانم!💖 روزگارت بر مراد  روزهایت شاد شاد  آسمانت بے غبار سهم چشمانت بهار قلبت از هر غصہ دور بزم عشقت پر سرور بخت و تقدیرت قشنگ عمر شیرینت بلند  سرنوشتت تابناك جسم و روحت پاك پاك💖💗 ...
2 فروردين 1398
1