حسین ماه تمام منحسین ماه تمام من، تا این لحظه: 10 سال و 7 ماه و 29 روز سن داره
حـــلمــاجـــونحـــلمــاجـــون، تا این لحظه: 11 ماه و 10 روز سن داره

حـــــلما و حســــین

🎂💖ماجراي تولد حلماجون💖🎂

شب از نیمه گذشته بود ... بهمن 97 ،  تازه وارد بيست و نهمين روز زندگي خودش ميشد ... مامان قبراق و سرحال بود . مثل یک پرنده سبکبال ...  انگار که نه انگار صبح که از راه برسد فارغ می شود . شوق دیدار سراپای وجودش را قرق کرده بود . یه کوچولو هم بگی نگی استرس داشت ... کوله بارش را یک بار دیگر وارسی کرد . آخرین گفتنی ها را به آناجون گفت ...  باز هم ماه تمام من را سفارش کرد . فکر و ذکرش پیش گل پسر نازنینش بود که مبادا نصف روزی کم بگذارد بابا برایش ... پلکهایش سنگین شد . طبق عادت ، دیر وقت به خواب رفت تا دیگر  دلش شور نزند . به ریسمان امید چنگ زد تا در ماهور خیال  صدای گریه های نی نی نازش را بشنود ... بغلش کند و...
29 اسفند 1397

🎆🎇نه ماه منهای یک روز🎇🎆

   خــــرداد موسم مهمانی خدا بود همه چیز از یک نامه شروع شد... به سفارش یک دوست در شب نوزده به خدا نامه نوشتیم . دقیقه نودِ نامه تو را خواستیم و  چیزهای دیگر و  نامه را لای قرآن  گذاشتیم ... تقدیر مقدر بود .  به دلمان افتاد که می آیی بیدرنگ ؛ سوار بر اسب امید ... راستی اینم بگم در یک سپیده دم رمضانی دهه هفتاد سوره یوسف را که خواندم خواب ، بابا را در ربود . خوابت را دیدم ... یک قصر بلور بود و بهشتی که تک ناز فرشته اش؛ آری تو بودی ... چشمهایت را ازبر کردم . شبیه هیچ چشم دیگری نبود ... تقویم ورق خورد و خورد ... بیست و پنج سالی گذشت ... دلتنگ رضا شدیم ... بعد از هفت سال حرمان ، دعوتنامه سلطان بدستمان رسید...
16 اسفند 1397

شش سال تکرار نشدنی برای انسان سازی

بدون شک مهم‌ترین تضمین کننده‌ی داشتن جامعه‌ای با اصول و معیارهای درست تربیت انسانی و اسلامی در آینده، توجه و تلاش برای پرورش نسلی پرورش یافته و آگاه به اصول تربیتی است. تا چندی پیش، نظام آموزشی و مدرسه را مهم‌ترین نهاد برای آموزش چنین اصولی به آینده‌سازان جامعه‌ی ما می‌دانستند. و البته فعالیت‌های فراوانی هم در راه نِیل به این هدف در سیستم آموزشی کشور ما ایجاد شد.  علوم روانشناسی رشد و ترب...
8 اسفند 1397
1